Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

       Posłuchaj :


Dane kontaktowe:

Fundacja Radia Niepokalanów
ul. O.M. Kolbego 5
96-515 Teresin
woj. mazowieckie

KRS: 0000332816
NIP: 8371779826
REGON: 141929904

kontakt@fundacjarn.pl
« wstecz

» Wspomnienie o Franciszkaninie, Misjonarzu, Przyjacielu Radia Niepokalanów

poniedziałek, 01 grudnia 2014

 18 listopada br. uległ wypadkowi drogowemu, a 25 listopada zmarł br. Michał Kossi Egah - franciszkanin, misjonarz w Burkina Faso, Przyjaciel Radia Niepokalanów. Zawsze, kiedy przebywał w Niepokalanowie (ostatnio w czerwcu br.) przybywał do Radia Niepokalanów, aby wspólnie ze Słuchaczami modlić się modlitwą różańcową. Mamy nadzieję, że dziś z wysokości nieba oręduje za braćmi z Niepokalanowa, Radiem Niepokalanów i swoją ukochaną misją w Burkina Faso.

 

 Śp. Br. Michał Kossi Egah, profes wieczysty Pro­wincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci Mniej­szych Konwentualnych, zmarł dnia 25 listopada 2014 roku w Ouagadougou (Bukina Faso) w wieku 54 lat, przeżywszy 20 lat w Zakonie.


 Br. Michał Kossi Egah urodził się 17 lipca 1960 roku. w Tabligbo Yoto (Togo). Michał miał pięciu braci i cztery siostry. W roku 1967 rozpoczął naukę w szkole podstawowej, w latach 1976- 1983 uczęszczał do gimnazjum, następnie przez trzy lala uczył się w technikum przygotowując się do pracy murarza. W 1986 roku, mając 26 lat, wyjechał do Niemiec, gdzie został zatrud­niony w firmie budowlanej.


 Decyzję o zostaniu katolikiem podjął już jako dorosły człowiek. W wieku 20 łat przyjął sakrament chrztu świętego. W roku 1986 przyjął sakrament bierzmowania. Po wyjeździe do Niemiec pogłębiał swoją wiarę i aktywnie uczestniczył w życiu miejscowej parafii.


 W 1991 roku w ramach pielgrzymki przyjechał do Polski. Zwiedzając główne sanktua­ria kraju trafił do Niepokalanowa. Postać św. Maksymiliana, świadectwo wiary i życie braci zrobiły na Michale niezatarte wrażenie. Od momentu wizyty w Niepokalanowie zaczął odkry­wać powołanie. Po roku podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu św. Franciszka w charakterze brata zakonnego. W lutym 1992 roku Michał Egah rozpoczął postulat w Niepokalanowie. No­wicjat odbył w Smardzewicach pod kierunkiem o. Kazimierza Mościckiego. W podaniu o przy­jęcie do nowicjatu tak postrzegał ideał życia zakonnego: ..«Oto jest bramą Pańska», brama mi­łości braterskiej otwarta ku życiu. Pragnę to życie prowadzić z pełnym oddaniem Bogu i Matce Niepokalanej za wzorem św. o. Maksymiliana i św. Franciszka". 8 września 1994 roku brat Michał złożył pierwsze śluby zakonne. Czas formacji juniorackiej spędził w Niepokalanowie podejmując prace w zmywalni, przy wysyłce „Rycerza Niepokalanej" i w pralni. Przez współ­braci był odbierany jako człowiek niezwykle otwarty i pogodny, prostolinijny i serdeczny. Do­bitnymi cechami jego charakteru były pracowitość i odpowiedzialność. Wyróżniał się głęboką i szczerą pobożnością maryjną. Śluby wieczyste złożył 4 października 1999 roku.


 Brat Egah był szczerze związany z Niepokalanowem, dobrze rozumiał ideał życia św. Maksymiliana i starał się go realizować w codziennej pracy i modlitwie. Nie wiązał poświęce­nia całego życia dla Matki Bożej tylko z jednym miejscem. W korespondencji do o. Prowincjała pisał: „Jeżeli jest taka wola Boża to pragnę nadal uświęcać się w Klasztorze Ojców Francisz­kanów w Niepokalanowie. Jestem również otwarty na każde posłannictwo gdziekolwiek na świecie, ku chwale Niepokalanej"'.


 Br. Michał dał wyraz dyspozycyjności wobec potrzeb Zakonu w 2001 roku. gdy Pro­wincja otwierała misję w Burkina Faso. Znalazł się wówczas w gronie pierwszych misjonarzy, którzy budowali nową obecność. W pracy misyjnej odznaczał się głęboką wiarą oraz wrażli­wością na potrzeby ubogich. Spotykając się w parafii z wieloma chorymi pozbawionymi opieki medycznej postanowił podjąć naukę w szkole pielęgniarskiej, aby mógł im służyć fachową po­mocą. Oprócz posługi medycznej i pracy duszpasterskiej w parafii brat Michał zajmował się także formacją kandydatów do życia zakonnego.


 W roku 2009, decyzją Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego brat Michał otrzymał oby­watelstwo polskie. Nie był to dla niego formalny, urzędowy gest. Sam twierdził, że „po wielu latach pobytu w Polsce czuję się Polakiem". Dziękował Bogu za dar mieszkania w kraju, w którym doświadczył wiele życzliwości. Był związany z polską kulturą i tradycją, co często podkreślał w pracy na obczyźnie.


 W obliczu śmierci br. Michała ufamy, że Miłosierny Bóg nagrodzi go za wierną, oddaną i z serca płynąca służbę dla Królestwa Bożego. Wierzymy, że Niepokalana z miłością przyjmie swego wiernego rycerza. Jednak jako słabi ludzie doświadczamy bólu i straty. Brakuje nam radosnego, dobrego człowieka, wspaniałego brata i wiernego przyjaciela.


Nekrolog opracował Sekretarz Prowincji o. dr Piotr Żurkiewicz